Secretaris Buiteveldlaan

Secretaris Buiteveld

Secretaris Buiteveld

terug naar het overzicht >>

Secretaris Buiteveld

De heer Buiteveld, op 8-1-1886 geboren te Poppingawier, werd benoemd als secretaris van de gemeente Roden op 1-2-1921. Om gezondheidsredenen werd hem op 1-1-1948 op eigen verzoek ontslag verleend.
De erepenning van de gemeente Roden werd aan hem uitgereikt op 1-1-1963 door Burgemeester Bushoff. Hij is op 84 jarige leeftijd overleden.