Wijkbelangen Middenveld Roden


Wijkbelangen Middenveld is door de gemeente Noordenveld erkend als spreekbuis voor de wijk en adviesorgaan over alle wijkzaken op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersveiligheid, infrastructuur, groenvoorzieningen, onderhoud, welzijn en sociaal wijkbeheer.

We hebben voldoende bestuursleden, maar we zoeken nog een voorzitter. Iemand met bijvoorbeeld managementervaring zou prima in ons bestuur passen. Dan kunnen we ook een convenant met de gemeente sluiten en een officiële belangenvereniging vormen.

Onze initiatiefgroep Wijkbelangen Middenveld Roden zit niet stil. De afgelopen jaren:

  • zijn een aantal wijkschouwen uitgevoerd
  • is een speelvoorziening gecreëerd
  • bieden we hulp aan bewonerscommissies
  • is er gewerkt aan een hondepoepbeleid
  • overleggen we regelmatig met gemeente en wijkagent
  • zijn straten en stoepen aangepast
  • is er een wegwijzer naar de Vrijbuiter geplaatst
We hebben een goede band met de Esborg. Dit heeft geresulteerd in heel veel praktische hulp van de jeugd, zoals het rondbrengen van flyers en de nieuwsbrief. Deze jongeren helpen via NLdoet ook met het maken van anti hondepoepbordjes. Hulde.

Lees meer over de werkgroepen