Oorlogsmonument Roden

terug naar het overzicht >>

oorlogsmonument

Oorlogsmonument


Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland

Ontwerper: Jan Zondag

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Roden (gemeente Noordenveld) is een gedenkmuur van rode baksteen met in het midden een wit natuurstenen gedenkplaat. Op de gedenkmuur zijn de jaartallen 1940 en 1945 aangebracht.De gemetselde muur is 10 meter lang en ongeveer 2 meter hoog.

Op het centrale gedeelte van de muur staat:

‘1940-1945

Ter nagedachtenis aan hen,
die moedig den vijand tegemoet traden,
die zijne bevelen trotseerden.
Die weggesleept van huis en
haard, hier en in den vreemde hun
leven lieten voor het vaderland.’

Op de beide uiteinden van de muur twee plaquettes met de namen van de mensen die hun leven lieten ten gevolge van de oorlog. In totaal 31 namen, met leeftijd en plaats van overlijden.

Locatie
Het monument is geplaatst op de begraafplaats, gelegen aan de Norgerweg in Roden.
Dit monument is geadopteerd door: cbs De Woldzoom

Bron
Inventarisatieproject Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe (uitgevoerd door het Erfgoedhuis van Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe).

 

Oorlogsslachtoffers

Namenlijst Roden

30 Oorlogsslachtoffers:

Mei 1940
Tjebbe Homan (35 jaar, Booneschans, sld.)
Engbert Huberts (21 jaar, Wassenaar, sld.)

Oktober 1941
Johannes van der Wiel (58 jaar, Roden, bom)
Wolter Aalders (46 jaar, Neuengamme)
Hendrik Otter (26 jaar, Neuengamme)

Augustus 1942
Benjamin Oudgenoeg (45 jaar, Auschwitz)
September 1942

Jacob Oudgenoeg (21 jaar, Auschwitz)

November 1942
Markus Oudgenoeg (50 jaar, Auschwitz)
Jette Oudgenoeg-Gottfriedt (48 jaar, Auschwitz)
Saartje Oudgenoeg (12 jaar, Auschwitz)
Johanna Levij-Gottfriedt (40 jaar, Auschwitz)
Levie Levij (11 jaar, Auschwitz)
Saartje Schaap (65 jaar, Auschwitz)
Ilse Oudgenoeg-Wolf (45 jaar, Auschwitz)

Mei 1943
Harm Bakker (26 jaar, Groningen)
Jan Postema (45 jaar, Groningen)
Tiem van Bergen (21 jaar, Roderesch)

Juli 1943
Jannes Bathoorn (19 jaar, Warnemunde, bom)

September 1943
Isidoor Dreesde (45 jaar, Auschwitz)
Betje Dreesde-Wijnberg (57 jaar, Auschwitz)

September 1944
Jan Smilda (21 jaar, Ludwigslust, ongeluk)

Januari 1945
Hendrik de Groot (22 jaar, Rostock, bom)

Februari 1945
Benjamin Scharft (45 jaar, Neuengamme)
Evert Aukema (45 jaar, Neuengamme)
Garmt de Haan (47 jaar, Neuengamme)

April 1945
Jacob Geluk (51 jaar, Neuengamme)
Eite Brink (23 jaar, Oostenrijk, ziekte)

Mei 1945
Koenraad Heijmans (33 jaar, Lübeck)
Andries Torensma (47 jaar, Sandbostel)
Gerhardus Baving (53 jaar, Roden Wilhelmshafen)

42 personen keren terug van verhoren en kampen (voor zover bekend) :
J. Piek, J. Kalfsbeek, L. Dijk, J. Dijk, D. de Haan, J.S. Aukema, W. Winter, J. Bos, R. Beuving, K. Beuving, L. Veninga, M. Bruins, A. Nederhoed, J. Postema, Kampstra, J. Pieters, H. Kok, R. Meier, J. Heijmans, B. Heijmans, A.H. Fonk, D. Fonk-Meijer, H. Boer, H. Meijer, J. Bulthuis, H. Heyenga, J. Poel, K. Been, G. Meijer, H. Gerrits, A. Meijering, A. Been, J. v.d. Laan, Joh. Thie, J. Hillebrands, J. Hoekstra, Sierenberg de Boer, S. Zuiderveld, v.d. Spoel, B. Pol, A. De Wit, H. de Vries en J. Torensma.

Omgekomen aan het Oostfront:
J. Lok, G. Koning

T. Homan, Rodens eerste slachtoffer van de oorlog.

G. Baving, het laatste slachtoffer.