Werkgroep Leefomgeving

sociaal

Er zijn in Roden twee jongerenwerkers van WiN, Theo van der Veen en Femma Bezu en een wijkagent Robert Bouma. Bij problemen (hangjeugd) gaan Theo of Femma en de wijkagent met de jongeren praten.

Een paar jaar geleden hadden omwonenden last van bezoekers van de jeugdsoos in de Boskamp. Na een aantal bijeenkomsten met Theo, vrijwilligers, de wijkagent en omwonenden zijn er maatregelen genomen en was het rustig. Door de sluiting van Pruim is er geen uitgaansgelegenheid in Roden en gaat de jeugd naar Drachten of Groningen.

We hebben overleg gehad met de Es- en de Ronerborg om overlast, van afval in onze wijk door de leerlingen veroorzaakt, te beperken. Dit heeft geresulteerd in een opruimactie in de omgeving van de scholen.

Vaak krijgen wij een melding via omwonenden. Een wijkbewoner vertelde bijvoorbeeld dat een hond dagen alleen in huis is. Er is een e-mail gezonden naar onze contactpersoon bij Woonborg en we hebben omwonenden geadviseerd zelf een klacht in te dienen. Inmiddels is door Woonborg actie ondernomen.

E-mail de werkgroep