Wethouder Deodatusplantsoen

Roelof Deodatus

Roelof Deodatus

terug naar het overzicht >>

Roelof Deodatus

Roelof Deodatus werd geboren in 1884, op 7 februari 1963 was hij 50 jaar raadslid van de gemeente Roden waarvan 33 jaar als wethouder. Bij zijn veertigjarig jubileum in 1953 werd hij door Burgemeester Cramer namens de koningin benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. In de geschiedenis van Roden komen de laatste ca 200 jaar maar liefst vier Deodatussen voor als raadslid. De heer Deodatus had vele nevenfuncties, zo was hij 36 jaar voorzitter van de coöperatieve zuivelvereniging, voorzitter van de Drentse Zuivelbond, voorzitter van de gymnastiekvereniging Vlug en Lenig, voorzitter Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer enz. enz. Van vele verenigingen werd hij benoemd als erevoorzitter.
Ook bouwde hij het kinderherstellingsoord De Zulthe, waarin in de loop der jaren bijna duizend kinderen de gelegenheid hadden gezondheid op te doen in de bossen van Roden. Tegenwoordig is er een bed&breakfast in gevestigd: De Zulthe. Eerder woonhuis van de dichteres Vasalis.

Bij zijn afscheid als raadslid in 1963 wordt hij benoemd tot ereburger van de gemeente Roden. De bijbehorende speld krijgt hij opgespeld door burgemeester M. Bushoff. Ook wordt het plantsoen tussen de Leeksterweg en het Nijlandspark naar hem vernoemd
Roelof Deodatus overlijdt 85 jaar oud op 9 oktober in Roden.